Parla amb nosaltres
Publicitat a l'abast de tothom

Privacitat i protecció de dades

Mosaiking.comCondicions generals d’ús i política de privacitat de la pàgina web de Mosaiking (www.mosaiking.com)

 

I.           General:

 

MARTA ROYO ESPINET, amb DNI No. 46.132.652-B i domicili professional a Plaça Adrià, 3- CP 08021 Barcelona (en endavant, Marta Royo), és la titular de la Web de MOSAIKING COMUNICACIÓ www.mosaiking.com (en endavant, la Web), i informa que l’ús d’aquesta Web, així com la de tots els continguts que s’ofereixen en aquesta, estan subjectes a les presents Condicions Generals d’Ús.

 

La utilització de la Web és gratuïta, excepte lo relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels Usuaris, i atribueix automàticament la condició d’Usuari, implicant la plena acceptació d’aquestes Condicions Generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o altres avisos legals estan disponibles a la Web i s’entendran vigents des de la seva publicació a la mateixa.

 

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la Web, ja que aquesta i les seves Condicions d’Ús recollides en les presentes Condicions Generals podrien patir modificacions.

 

II.         Protecció de Dades

 

Marta Royo ha assumit el compromís de garantir la privacitat de l'Usuari en tot moment i de no recol·lectar informació innecessària sobre el mateix.

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, s’ informa que per a la utilització d’alguns serveis de la Web, es requereix a l’Usuari que faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic. Aquestes dades podran ser objecte de tractament i incorporades als fitxers de Marta Royo, titular i responsable dels mateixos. L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

 

Així mateix, s’informa que tots els fitxers de Marta Royo es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les dades personals dels Usuaris, s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

Marta Royo es reserva el dret a decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers. L'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a Marta Royo o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.

 

III.       Recol·lecta de dades personals i finalitat

 

Les dades que es sol·liciten als Usuaris són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas l’Usuari està obligat a facilitar-les. No obstant, totes són d'obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud.

 

A la Web, es recullen dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis, així com a través del correu electrònic:

 

-           En la secció “SUBSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETÍ” es sol·liciten als Usuaris les seves dades personals, per tal de poder-los enviar periòdicament el butlletí de notícies i de qualsevol altra informació relacionada amb l’activitat de Marta Royo que pugui ser del seu interès.

 

-           En el “FORMULARI DE CONTACTE” que apareix a la secció “CONTACTE” de la Web, es sol·liciten als Usuaris les seves dades personals, per tal de poder-los respondre a les seves preguntes i/o facilitar-los la informació sol·licitada, així com qualsevol altra informació relacionada amb l’activitat de Marta Royo, que pugui ser del seu interès.

 

-           Així mateix, Marta Royo posa a disposició de l’Usuari, una adreça de correu electrònic, per a que pugui sol·licitar qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte. Si l’Usuari inclou dades personals en el seu correu electrònic o la seva adreça conté dades personals, està autoritzant a Marta Royo a incorporar-les als fitxers corresponents.

 

L'acceptació de la present política de privacitat, implica el consentiment de l'Ususari per a  rebre les informacions comercials relacionades amb l’activitat de Marta Royo, fins i tot per mitjans electrònics, sempre que l’Usuari no indiqui el contrari per correu electrònic a la següent direcció: info@mosaiking.com

 

Marta Royo es reserva el dret de decidir si incorpora les seves dades personals dels Usuaris en els seus fitxers.

 

IV.       Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals dels Usuaris

 

Tot Usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) al tractament de les seves dades personals, dirigint la seva oportuna sol·licitud per escrit a Marta Royo, Plaça Adrià, 3 - 08021 Barcelona o mitjançant comunicació a la següent direcció de correu electrònic info@mosaiking.com, indicant clarament el motiu de la comunicació i identificant-se degudament en ambdós casos.

 

 

 

 

V.         Propietat Industrial i Intel·lectual:

 

Tots els continguts de la Web, tals com els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font (en endavant, els Continguts), són propietat de Marta Royo o de tercers en funció del cas, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per l’ús de la Web.

 

Les marques, noms comercial o signes distintius són titularitat de Marta Royo o de tercers en funció del cas, sense que s’entengui que l’accés a la Web atribueixi un dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

VI.       Comunicacions comercials per mitjà de correu electrònic

 

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre Marta Royo o els seus col·laboradors i l'Usuari és a través del correu electrònic proporcionat, s’informa que Marta Royo o els seus col·laboradors utilitzaran aquest mitjà per a totes la comunicacions amb els Usuaris, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat de la Web. En conseqüència, en compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic, que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, s’informa als Usuaris que l'acceptació de les presents Condicions d'Ús, implica la seva autorització expressa per a que Marta Royo o els seus col·laboradors li remetin informació comercial, publicitària i promocional. No obstant, si l´Usuari no desitja rebre les comunicacions comercials de Marta Royo o els seus col·laboradors per correu electrònic, pot oposar-se a les mateixes a l'adreça indicada a l’inici del present Avís Legal, o en cada enviament que se li remeti.

 

VII.     Limitació de la Responsabilitat

 

Els Usuaris que utilitzen aquesta Web, ho fan per compte propi i sota la seva responsabilitat. Marta Royo no garantitza que la Web es mantingui de manera ininterrompuda, sense retards, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, la Web i els seus Continguts estan previstos “tal i com estan”, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, quedant clar que, ni Marta Royo ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables de qualsevol error o omissió en els continguts o serveis, o per a qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta Web, ni per a qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que a la mateixa es facilita.

 

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i les presents Condicions Generals d’Ús. L’Usuari respondrà front a Marta Royo o front a tercers, de qualsevol dany o perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb finalitats lesives de béns i interessos de Marta Royo o de tercers, o que de qualsevol altre forma, sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors, o demés equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de Marta Royo.

 

VIII.   Modificacions

 

Marta Royo pot modificar la present política de privacitat per tal d’adaptar-la a les modificacions que es produeixin a la Web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

 

IX.       Legislació aplicable

 

Les presents Condicions Generals d’ús de la Web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i Marta Royo o els seus col·laboradors, es regiran per la legislació espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.