Parla amb nosaltres
Publicitat a l'abast de tothom

Els nostres serveis de comunicació es basen en la Consultoria Estratègica, representada en el mètode propi ADR: Anàlisi, Diagnòstic i Recomanacions publicitàries per la marca.

L’ADR consisteix a fer un estudi de la marca, en l’àmbit estratègic, d’imatge, de disseny gràfic i d’accions de comunicació i difusió, i oferir la millor proposta per assolir els objectius plantejats.

Analitzem el moment en què es troba la marca. És el punt de partida. Que s’ha fet fins ara.

Diagnostiquem que s’ha fet bé i que es pot millorar. De tot el que s’ha fet aprofitem el que funciona i mirem que és el que no funciona i per què.

Recomanem el millor per la marca: en l’àmbit estratègic, creatiu, de disseny, de materials i d’accions de difusió (online i offline).

Estratègia de comunicació

1. ESTRATÈGIA

És la base per convertir un producte en una marca. Per passar d’informar a comunicar, cal definir el producte, sobretot en clau de benefici. Què fa de bo el teu producte (o servei) pel teu públic objectiu. I un cop definit, buscar en què és diferent de la competència. I a poder ser, en què és millor i únic.

Concepte creatiu

2. CONCEPTE CREATIU

Des d’un eslògan que acompanyi a la marca, fins a un concepte creatiu que sigui l’eix de tots els elements de la campanya. Un cop tenim clar el missatge clau a transmetre, s’ha de comunicar d’una forma notòria i memorable. És el que en diem eslògan que acompanya la marca o el titular en el cas de la campanya de publicitat.

Disseny gràfic

3. DISSENY GRÀFIC

És la branca del disseny orientada a representar gràficament el concepte creatiu. Un bon disseny gràfic és bàsic per obtenir notorietat en les campanyes de publicitat. L’ideal és crear un disseny gràfic paraigües per a tots els materials de comunicació: identitat, web i resta de peces necessàries per llançar la marca i la campanya de publicitat.

Difusió i social media

4. DIFUSIÓ I SOCIAL MEDIA

Un cop tenim l’estratègia, el concepte creatiu i les peces bàsiques dissenyades, caldrà passar al pla d’acció. Les accions poden ser online i offline. En funció d’on trobem i com sigui el nostre target, del pressupost, i dels objectius a assolir definiríem les accions de difusió.

Aquests quatre punts formen el mosaic de la comunicació d’una marca.
Per això ens diem Mosaiking Comunicació.