10 recomanacions per redactar amb eficàcia

10 recomanacions per redactar amb eficàcia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ARTICLE

Per obtenir notorietat als teus escrits, cal tenir bons continguts, està clar. I que siguin notoris, diferencials i aportin valor.

Però, i per sobre de tot, cal que estiguin ben escrits.

Sovint tenim clar què volem dir, però no sabem com dir-ho, oi?

  1. Tenir la idea clara de què vols comunicar
  2. Construir oracions clares, concises, de sintaxi senzilla.
  3. Ordenar els components de l’oració
  4. Evitar elements superflus
  5. Triar mots clars i precisos
  6. Evitar tecnicismes innecessaris
  7. Mesurar l’ús de construccions impersonals i passives
  8. Fer servir més verbs que substantius
  9. Assegurar que cada oració té un verb principal conjugat
  10. Mantenir la coherència en enumeracions i subapartats

Si necessites un cop de mà en la redacció dels teus posts o articles pel blog (text sencer o pistes), em pots contactar per MD.

#redacció #posts #contingut #brandcontent #branding