MARQUES AL PODER

Per fer un llançament d’una marca al mercat, hi ha dos paràmetres clau, que mai ens podem deixar: (1) L’estratègia de comunicació, basada en el posicionament de la marca. (2) La creació d’identitat de marca, d’acord amb el posicionament i  l’estratègia de comunicació.

Continueu llegintMARQUES AL PODER